Salgsbetingelser skal bidra til et avklart og greit forhold mellom kundene, Viis og våre partnere

Som kunde gjør du og Viis nærmere avtale om leveransens innhold og leveringstid. Viis har ansvar for fremdrift og leveranse. Men, som kunde må du bidra med nødvendig innhold, tilbakemeldinger og godkjennelser hvis ikke stopper prosessen opp og Viis kan fakturere tjenesten. Viis har ansvar for å levere tjenester som avtalt og med god kvalitet, mens ansvaret knyttet til bruken av produksjonen videre er ditt som kunde. Viis kan uansett ikke bli holdt ansvarlig for et større beløp enn 75% av fakturert beløp for tjenesten. Reisekostnader kommer i tillegg. Reisetid (halvparten av vår normale timesats) kan faktureres ved reiser utenfor Oslo og Viis kan da føre reiseregning etter statens regulativer. Mtp. slike kostnader vil Viis vurdere hva som virker fornuftig. Viis skal behandle bedriftshemmelighetene dine fortrolig. For rullerende/faste oppdrag kan du de første tre månedene si opp avtalen med én måneds oppsigelsestid, etter tre måneder har Viis dedikert ressurser fast for å betjene oppdraget og da er oppsigelsestiden tre måneder. Oppdragsgiver bestemmer om Viis skal levere videre i oppsigelsestiden eller ikke, men Viis kan uansett fakturere oppdragets faste beløp. Hvis du stopper et prosjekt underveis i mer enn to måneder, forbeholder Viis seg å kunne fakturere et tillegg til opprinnelig prosjektbudsjettet grunnet tid som medgår til å få prosjektet i gang igjen. 

Viis produserer masse idéer. De du bruker innenfor tre måneder er dine. Deretter er de Viis sine igjen. 

Viis forhandler tjenester og produkter fra våre samarbeidspartnere. Som forhandler er vårt ansvar å etablere initiell kontakt mellom deg som kunde og partneren via telefonmøte. For leveransen gjelder salgsbetingelsene til vår samarbeidspartner. Ved eventuelle reklamasjoner står partneren ansvarlig og ikke Viis. Viis vil bidra til en god reklamasjonsbehandling.

Personvernerklæring og cookies-bruk

Her får du informasjon om hvordan Viis behandler (samler inn, lagrer og håndterer) personvernopplysningenr og hvilke rettigheter du har etter personvernlovgivningen.

 

Behandlingsansvarlig

Viis AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger og skal gi deg tilstrekkelig opplysninger så du vet hva som skjer og sikre opplysningene overfor andre.

 

Formål og opplysninger Viis behandler

Viis behandler opplysninger for å levere tjenester og drive virksomheten i henhold til avtale med kunder, regelverk og god forretningsskikk. Vi samler opplysninger om kunder, leverandører, informasjonskilder, media, interesseorganisasjoner, offentlige organisasjoner, samarbeidspartnere, medarbeidere hos disse, egne og potensielle medarbeidere.

Vi samler opplysninger om navn, firma, telefon/e-post/kontaktpunkter, nettsted, om hva vi har hatt kontakt om for å friske på hukommelsen, nettverk og bransje – men, ikke alltid dette om alle, bare når det er relevant. Til kontakter som vi har en nærmere, personlig relasjon til samler vi fødselsdagstidspunkt så vi kan gratulere eller invitere på kaffe og kake. Vi samler ikke opplysninger som ikke er relevante.

 

Nettbasert behandling Viis.no, Twitter, Facebook og eDM

Du kan frivillig gi Viis personopplysninger via Viis.no, vår Twitter-konto @viisviiser eller Facebook-side. Vi behandler uansett ikke annet enn det som er nevnt ovenfor.

Nettstedet vårt ligger hos Uniweb og Viis administrerer det selv.

Informasjonskapsler • cookies

Viis.no bruker cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse, hjelpe oss til generelt å målrette nettstedet bedre og levere markedsføring ut i fra dine interesser. Cookiesene er programvare som for eksempel gir oss statistikk på hvor ofte nettstedet vårt blir besøkt, fra hvilke deler av verden dette skjer og hvilke sider som blir lest. 

eDM – nyhetsbrev

For tiden sender vi ikke ut dette. Vi vil be om samtykke dersom vi skal gjøre dette senere.

 

Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Noen ganger lurer kontaktene til Viis på om vi har navn og kontaktdata til noen som det kan være nyttig for dem å ha kontakt med. Da vurderer vi om det vil være gjensidig nyttig med slik kontakt og deler i så fall kontaktdata. Vi gjør dette med forsiktighet. Folk med hjemmel i lov får opplysninger.

Per i dag er ikke eksterne involvert i administrasjon av våre datasystemer og dermed heller ikke persondata, bortsett fra revisor og regnskapsførere som vi har databehandleravtaler med. Dataene blir behandlet i EU/EØS. Gamle data slettes rutinemessig når de er frigitt fra lovpålagte lagringskrav.

 

Oppbevaringstid

Vi lagrer personopplysninger så lenge de er relevante og sletter regelmessig. Cookies-innsamlet informasjon slettes vanligvis etter to år.

 

Dine rettigheter og klager

Du kan kreve innsyn, retting eller sletting av opplysningene dine. Kontakt Viisom dette hvis du vil.  Les mer om rettighetene dine hos Datatilsynet.  Der finner du også informasjon om hvordan du kan klage på Viis hvis du mener at vi ikke behandler personopplysningene dine riktig.

 

Lagring og sikring

Viis har rutiner som sikrer godt mot at personopplysninger kommer på avveie.

 

Forandringer

Dersom vi forandrer noe, vil Viis oppdatere dette dokumentet. Siste oppdatering var 14. februar 2020.