Velg en side

Salgsbetingelser som skal bidra til et avklart og greit forhold mellom kundene, Viis og våre partnere

Fra du blir kunde gjelder disse salgsbetingelsene. Som kunde gjør du og Viis nærmere avtale om leveransens innhold og leveringstid. Viis har ansvar for fremdrift og leveranse. Men, som kunde må du bidra med nødvendig innhold, tilbakemeldinger og godkjennelser – hvis ikke stopper prosessen opp og Viis kan fakturere tjenesten. Viis har ansvar for å levere tjenester som avtalt og med god kvalitet, mens ansvaret knyttet til bruken videre er ditt som kunde. Når innhold er overlevert (e-post, meldingsystemer, filopplasting, skylagringssystemer o.a.) eller levert/redigert direkte i digitale systemer (nettsteder, databaser, PIM, skylagring, office-applikasjoner o.a.) har Viis ikke ansvar for å ha kopi av dette inkludert tidligere versjoner. Som kunde har du selv ansvaret for backup av IT-systemer og kopi av innhold før endringer inkludert sletting i din egen regi, Viis eller samarbeidspartnere.

Avtalte utlegg og reisekostnader kommer i tillegg. Reisetid (halvparten av vår normale timesats) kan faktureres ved reiser utenfor Oslo og Viis kan da føre kjørebok og reiseregning etter statens regulativer. Mtp. slike kostnader vil Viis vurdere hva som virker fornuftig. Viis tar ikke betalt for å slange seg på hotell.

Viis skal behandle bedriftshemmelighetene dine fortrolig. For rullerende/faste oppdrag kan du de første tre månedene si opp avtalen med én måneds oppsigelsestid, etter tre måneder har Viis dedikert ressurser fast til å betjene oppdraget og da er oppsigelsestiden tre måneder. Oppdragsgiver bestemmer om Viis skal levere videre i oppsigelsestiden eller ikke, men Viis kan uansett fakturere oppdragets faste beløp.

Dersom vi har et fortløpende samarbeid (leveranser en gang i blant) og Viis av en eller annen grunn ikke har utført oppdrag for deg siste seks måneder, er kundeforholdet formelt avsluttet – dog jobber vi som regel gjerne mer for deg likevel. Viis tar også gjerne enkeltoppdrag/prosjekter, og da er varigheten begrenset til prosjektets lengde, med mindre vi avtaler noe annet. Hvis du stopper et prosjekt underveis i mer enn to måneder, forbeholder Viis seg å kunne fakturere tillegg til opprinnelig prosjektbudsjett grunnet tiden som medgår til å bli à jour og komme i gang igjen.

Viis produserer masse idéer. De du bruker innenfor tre måneder er dine. De øvrige tilfaller Viis.

Viis formidler tjenester og produkter fra samarbeidspartnere og tjenestetilbydere vi leter frem på Internett. Formidling innebærer at vi foreslår en leverandør for deg. For leveransen står leverandøren ansvarlig og salgsbetingelsene til leverandøren gjelder. For en del tjenester kan Viis for enkelhetens skyld betale regningen og viderefakturere deg uten påslag (når utenlandsk valuta er involvert er det vrient å treffe helt presist), men like fullt står leverandøren og ikke Viis ansvarlig også ved eventuelle reklamasjoner. Viis vil bidra til en god reklamasjonsbehandling. Viis kan også forhandle tjenester. Da gjelder salgsbetingelsene som beskrevet her sammen med leverandørens. For ingen leveranser kan Viis bli holdt ansvarlig for et større beløp enn femti prosent fakturert beløp siste tre måneder tilknyttet det aktuelle prosjektet.

Personvernerklæring og cookies-bruk

Her får du informasjon om hvordan Viis behandler (samler inn, lagrer og håndterer) personvernopplysningenr og hvilke rettigheter du har etter personvernlovgivningen.

 

Behandlingsansvarlig

Viis AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger og skal gi deg tilstrekkelig opplysninger så du vet hva som skjer og sikre opplysningene overfor andre.

 

Formål og opplysninger Viis behandler

Viis behandler opplysninger for å levere tjenester og drive virksomheten i henhold til avtale med kunder, regelverk og god forretningsskikk. Vi samler opplysninger om kunder, leverandører, informasjonskilder, media, interesseorganisasjoner, offentlige organisasjoner, samarbeidspartnere, medarbeidere hos disse, egne og potensielle medarbeidere.

Vi samler opplysninger om navn, firma, telefon/e-post/kontaktpunkter, nettsted, om hva vi har hatt kontakt om for å friske på hukommelsen, nettverk og bransje – men, ikke alltid dette om alle, bare når det er relevant. Til kontakter som vi har en nærmere, personlig relasjon til samler vi fødselsdagstidspunkt så vi kan gratulere eller invitere på kaffe og kake. Vi samler ikke opplysninger som ikke er relevante.

 

Nettbasert behandling Viis.no, Twitter, Facebook, LinkedIn og eDM

Du kan frivillig gi Viis personopplysninger via Viis.no, vår Twitter-konto @viisviiser, LinkedIn eller Facebook-side. Vi behandler uansett ikke annet enn det som er nevnt ovenfor.

Nettstedet vårt ligger hos Siteground og Viis administrerer det selv.

Informasjonskapsler • cookies

Viis.no bruker cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse, hjelpe oss til generelt å målrette nettstedet bedre og levere markedsføring ut i fra dine interesser. Cookiesene er programvare som for eksempel gir oss statistikk på hvor ofte nettstedet vårt blir besøkt, fra hvilke deler av verden dette skjer og hvilke sider som blir lest.

eDM – nyhetsbrev

Kunder kan bli gjenstand for eDM-er med innhold som er relevant for kundeforholdet. Vi sender markedsføring til folk som har samtykket til dette.

 

Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Noen ganger lurer kontaktene til Viis på om vi har navn og kontaktdata til noen som det kan være nyttig for dem å ha kontakt med. Da vurderer vi om det vil være gjensidig nyttig med slik kontakt og deler i så fall kontaktdata. Vi gjør dette med forsiktighet. Folk med hjemmel i lov får opplysninger.

Per i dag er Marketcircle involvert i administrasjon av vårt CRM-system med persondata. Slik informasjon er også i begrenset grad hos økonomisystemleverandøren vår og regnskapsførerhjelp som vi har databehandleravtale med. Dataene blir behandlet etter EU/EØS-regelverk. Gamle data slettes rutinemessig når de er frigitt fra lovpålagte lagringskrav.

 

Oppbevaringstid

Vi lagrer personopplysninger så lenge de er relevante og sletter regelmessig. Cookies-innsamlet informasjon slettes vanligvis etter to år.

 

Dine rettigheter og klager

Du kan kreve innsyn, retting eller sletting av opplysningene dine. Kontakt Viis om dette hvis du vil.  Les mer om rettighetene dine hos Datatilsynet.  Der finner du også informasjon om hvordan du kan klage på Viis hvis du mener at vi ikke behandler personopplysningene dine riktig.

 

Lagring og sikring

Viis har rutiner som sikrer godt mot at personopplysninger kommer på avveie.

 

Forandringer

Dersom vi forandrer noe, vil Viis oppdatere dette dokumentet. Siste oppdatering var 25. mars 2023.