Välj en sida

Försäljningsvillkor som kommer att bidra till en tydlig och rättfram relation mellan kunder, Viis och våra partners

Från och med att du blir kund gäller dessa försäljningsvillkor. Som kund gör du och Viis ytterligare avtal om innehåll och leveranstid. Viis ansvarar för framsteg och leverans. Som kund måste du dock tillhandahålla nödvändigt innehåll, feedback och godkännande. Om du inte gör det kommer processen att avslutas och Viis kan fakturera dig för utförda tjänster. Viis ansvarar för att leverera tjänster enligt överenskommelse och med god kvalitet, medan ansvaret för vidare användning är ditt som kund. Avtalade utgifter och resekostnader tillkommer. Restid (hälften av vår normala timpris) kan faktureras för resor utanför Oslo och Viis kan sedan fakturera bilkörning och annan resekostnadsrapport i enlighet med de norska statliga bestämmelserna. När det gäller sådana kostnader kommer Viis att överväga vad som är rättvist. Viis tar inte betalt för att sova på hotell.

Viis behandlar dina företagshemligheter konfidentiellt. För permanenta uppdrag kan du säga upp avtalet under de tre första månaderna med en månads uppsägningstid, efter tre månader har Viis avsatta resurser för att betjäna uppdraget och sedan är uppsägningstiden tre månader. Kunden beslutar om Viis ska leverera under uppsägningstiden eller inte, men Viis kan ändå fakturera det fasta beloppet för uppdraget. Om vi har ett kontinuerligt samarbete och Viis av någon anledning inte har utfört uppdrag åt er under de senaste sex månaderna, ska kundrelationen betraktas som formellt avslutad – även om vi vanligtvis gärna jobbar mer för er. Viis tar gärna enskilda uppdrag / projekt och sedan begränsas varaktigheten till projektets längd, såvida vi inte kommer överens om annat. Om du stoppar ett projekt i mer än två månader förbehåller sig Viis rätten att fakturera ett tillägg till den ursprungliga projektbudgeten på grund av den tid som krävs för att komma igång igen.

Viis producerar många idéer. De idéer ni använder inom tre månader är era. De ni inte använder faller tillbaka till Viis ensamstående ägande.

Viis tillhandahåller tjänster och produkter från partners och tjänsteleverantörer på Internet. Spridning innebär att vi föreslår en leverantör åt er. För leveransen är leverantören ansvarig och försäljningsvillkoren för leverantören gäller. För vissa tjänster kan Viis för er bekvämlighet betala räkningen och ytterligare fakturera dig utan markering (när utländsk valuta är inblandad är det svårt att träffa exakt), men ändå är leverantören och inte Viis ansvariga vid eventuella klagomål. Viis kommer att bidra till en bra klagomålsbehandling. Viis kan också representera tjänster direkt. Då gäller försäljningsvillkoren som beskrivs här tillsammans med leverantörens. För inga leveranser får Viis hållas ansvarigt för ett större belopp än femtio procent fakturerat belopp under de senaste tre månaderna.

Sekretesspolicy och användning av cookies

Här hittar du information om hur Viis behandlar (samlar in, lagrar och hanterar) din integritetsinformation och dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

 

Personuppgiftsansvarig

Viis AS är personuppgiftsansvarig för personuppgifter och ska förse dig med tillräcklig information så att du vet vad som händer och skyddar informationen till andra.

 

Syfte och information som Viis processerar

Viis behandlar information för att tillhandahålla tjänster och driva verksamheten i enlighet med avtal med kunder, regler och god affärssed. Vi samlar in information om kunder, leverantörer, informationskällor, media, organisationer av särskilt intresse, offentliga organisationer, partners, deras anställda, deras egna och potentiella anställda.

Vi samlar in information om namn, företag, telefon / e-post / kontaktpunkter, webbplats, vad vi har varit i kontakt med för att uppdatera vårt minne, nätverk och bransch – men inte alltid detta för alla, bara när det är relevant. Till kontakter som vi har en närmare, personlig relation med samlar vi in födelsedagstider så att vi kan gratulera eller bjuda in kaffe och kaka. Vi samlar inte in information som inte är relevant.

 

Online prosessering Viis.no, Twitter, Facebook, LinkedIn och elektronisk direkt meddelanden

Du kan frivilligt förse Viis med personuppgifter via Viis.no, vårt Twitter-konto @viisviiser, LinkedIn eller Facebook-sida. I vilket fall som helst behandlar vi inte något annat än vad som nämns ovan.

Vår webbplats finns på SiteGround och Viis hanterar den.

Cookies

Viis.no använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse, hjälpa oss att generellt rikta in webbplatsen bättre och leverera marknadsföring baserat på dina intressen. Cookies är en programvara som till exempel ger oss statistik över hur ofta vår webbplats besöks, från vilka delar av världen detta händer och vilka sidor som läses.

Elektroniska nyhetsbrev

Kunder kan bli föremål för direktreklam med innehåll som är relevant för kundrelationen. Viis skickar också marknadsföring till personer som ger samtycke till detta.

 

Utlämnande av personuppgifter och användning av data processor

Ibland undrar Viis nework om vi har kontaktinformation för någon som kan vara användbar för dem att ansluta till. Då överväger vi om det kommer att vara ömsesidigt användbart att upprätta en sådan kontakt och i så fall dela kontaktuppgifter. Vi gör detta med försiktighet. Personer med laglig auktoritet kommer att få information.

Från och med idag är Marketcircle involverad i hanteringen av vårt CMS-system med personuppgifter. Denna typ av information finns också i begränsad utsträckning hos den finansiella systemleverantören och bokföringsassistansen som används. Vi har databehandlingsavtal med alla. Uppgifterna behandlas enligt EU / EES-reglerna. Gamla data raderas rutinmässigt när de släpps från lagstadgade lagringskrav.

 

Lagringsperiod

Vi lagrar personuppgifter så länge det är relevant och de raderas regelbundet. Information som samlas in av cookies raderas vanligtvis efter två år.

 

Dina rättigheter och klagomål

Du kan begära åtkomst, rättelse eller radering av dina uppgifter. Kontakta Viis om du vill. Läs mer om dina rättigheter hos den norska dataskyddsmyndigheten. Där hittar du också information om hur du klagar på Viis om du tror att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt.

 

Förvaring och säkring

Viis har rutiner som säkerställer bra mot att personuppgifter går vilse.

 

Ändringar

Om vi ändrar något kommer Viis att uppdatera detta dokument. Den senaste uppdateringen skedde 27 maj. 2021.