Velg en side

Når du trenger et løft

 

Kommunikasjonsbyrået Viis retter seg inn mot virksomheter som er kommet litt bakpå og trenger hjelp til et skippertak på flere områder. Viis kan gå inn på markedsføring, tilknyttede IT-systemer og relaterte administrative funksjoner. Om nødvendig tar vi med finansrådgivere og salgskompetanse.

 

Ta kontakt!

Interimleder • ledelse til leie

 

Christian Sømme i Viis kan være fulltids interimleder i en periode eller ta permanent lederansvar på deltid innenfor  kommunikasjon/markedsføring, daglig ledelse eller administrasjonsledelse.

Ring Christian