Du kan få sagt det

 

Med litt hjelp. Viis leverer praktisk støtte til gjennomføring av strategier inkludert tekst/content, mediekontakt, webutvikling og mer – se nettbutikken

 

Kontakt

Pressekontakt

Mange har nyheter og saker som aldri kommer frem til media. Viis hjelper deg med mediekontakt. Med få unntak jobber Viis gjennom faste, langsiktige pressekontakt-avtaler. Som pressekontakt kan Viis også motta henvendelser fra media og hjelpe journalister frem til riktig kilde internt hos vår oppdragsgiver eller eksternt. 

 

Start pressen!

Ledelse til leie

 

Mange trenger en markedssjef eller kommunikasjonssjef, men ikke på full tid. De kan i stedet leie inn Viis og få fart på sakene permanent eller inntil de får ansatt noen. I forenklingens navn leverer Viis tre standard markedssjefspakker som alltid blir tilpasset konkrete behov. Viis kan også ta administrasjonsleder-oppgaver  inkludert markedsføring, presse, HR-støtte, IT og administrasjon for små og mellomstore bedrifter – ring om det.

Se selv!