Visuell identitet, logo og grafisk profil

Viis har ikke designere. Men, vi kan gi briefing og prosjektlede designere. Derfor kan vi utvikle logoer og profiler. Vi kan jobbe sammen med designere i nettverket vårt, med designere du bruker og for eksempel 99designs.com. Vår egen profil er utviklet...

les mer

Kommunikasjonsrådgivning med vekt på handling

Kommunikasjonsrådgivning fra erfaren rådgiver er noe du trenger regelmessig, når du er stilt overfor en utfordrende problemstilling eller vil få gjennomført noen viktige kommunikasjons- eller markedsføringstiltak. Kommunikasjonsrådgivning er bærende...

les mer

Corporate makeover – bred fornyelse

Corporate makeover er en tjeneste hvorViis har hentet inspirasjon fra finansbransjens omstrukturering av virksomheter. Viis omstrukturerer kommunikasjonen ved å kaste nytt blikk på virksomheters identitet og markedsføring, etablere rullerende markedsplan i...

les mer

Alt mulig rart som Viis gjør. Og det er masse

Hva trenger du? Her er konkrete eksempler på oppgaver Viis løser i egen regi og med samarbeidspartnere. Kjært barn har mange navn – for gjenkjennelsens skyld lister vi opp flere ord/oppgaver som er benevnelser for det samme (for eksempel artikkel og...

les mer

Nyhetsrom får godt innhold med Viis som rådgiver

Nyhetsrom trenger godt innhold. Viis lager innhold og tar ansvar for å oppdatere nyhetsrom. Mange virksomheter bygger opp nyhetsrom for å gi media og andre målgrupper enkel tilgang til innhold som tekst, bilder, illustrasjoner, statistikk og rapporter....

les mer

Mediekontakt med nyhetsorientering

Mediekontakt gjør vi mest for kunder som vil bygge langsiktige, gode relasjoner til media. Viis er på vårt beste når vi får jobbe jevnt, systematisk og riktig dypt ned i kundenes problemstillinger. Vi gjør også mediekontakt tilknyttet arrangementer/events....

les mer

Innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring er sentralt i digital markedsføring og et hovedområde for Viis. Vi lager tekst, foto, film, animasjoner og gif-er for mange kanaler som for eksempel websider, news rooms, elektroniske nyhetsbrev/mails, brosjyrer, årsrapporter,...

les mer