Velg en side

Mediekontakt

Mediekontakt inngår som en del av arbeidet til Viis med synliggjøring. Viis leverer nesten utelukkende mediekontakt på langsiktige avtaler. Men Viis kan også bidra på enkelt-saker også som for eksempel tilknyttet store arrangementer/begivenheter og ved ulykker/krisesituasjoner hvor oppdragsgiver har behov for ekstra og rutinert kapasitet.

Her kan du lese mer om hvordan Viis jobber med nyhetsorientert mediekontakt.

Mediekontakt gir synlighet

Viis vektlegger å finne frem til gode saker som media opplever som interessante. Gode saker er bærebjelke og forutsetning for mediedekning over tid.

Å jobbe med en nyhets/aktualitets-innfallsvinkel er veldig nyttig i virksomheter også utover mediekontakt. Årsaken er at man da hele tiden må kaste et blikk på seg selv i forhold til omverdenen og konkurrenter for å se hvor interessant og aktuell man er. Dette kan også generere ideer til content marketing og kampanjer.

Selger ikke pressedekning

Viis opererer aldri med suksesshonorarer eller “no cure no pay” for mediekontakt fordi pressen med rette anser dette som uetisk. Pressen har et viktig samfunnsoppdrag, selger ikke spalteplass og må kunne operere på fritt grunnlag. I nettbutikken kan du kjøpe omskrivning av pressemeldinger, bloggtekster som du kan bruke i pressesammenheng eller markedssjef til leie-tjenester (ingen har gjort det direkte fra nettbutikken ennå, må Viis innrømme, det har kommet en mail eller telefon).

Faktisk er det blitt mye kjekkere de siste årene med content marketing-tilbud fra media, hvor man på nett kan betale for å få eksponert content-tekster som er tydelig merket som content/annonser. Slik blir det ryddig, redelig og hevet over tvil hvem som er avsender.

Du kan også selv bruke denne veiledningen i å få presseomtale ved aktiv mediekontakt.

Viser alle 5 resultater

LEV UFARLIG!
Du har full angremulighet! Viis tar kontakt når vi mottar bestillingen din. Angrer du eller ønsker en annen tjeneste, så kansellerer vi ordren. Så lev ufarlig og kjøp byråtjenester på nett!