Mediekontakt

Mediekontakt inngår som en del av arbeidet til Viis med synliggjøring. Viis vektlegger å finne frem til gode saker som media opplever som interessante. Gode saker er bærebjelke og forutsetning for mediedekning over tid. Viis har også erfaring i mediekontakt knyttet til ulykker og kriser. Som regel vil mediekontaktarbeidet inngå som en del av et større rådgivningsmandat. Viis opererer aldri med suksesshonorarer inkludert “no cure no pay” for mediekontakt da dette anses som uetisk fra pressens side.

Viser alle 4 resultater