Webutvikling fra kombinert rådgiver og webutvikler

kr 24.800

Webutvikling fra kombinert rådgiver og webutvikler innebærer at en og samme person hos Viis gir råd, styrer prosjektet og utvikler weben. Webutvikling fra Viis inkluderer som standard: idédugnad og rådgivning om innhold, at du kan følge med underveis, ferdig nettsted, dokumentasjon, tilknytning til Google Analytics, Google Search Console (tidligere “Webmasters”) og integrert backupløsning.

Beskrivelse

Nettsteder kan være små og store. Prisen gjelder et vanlig nettsted slik som Viis sitt eget (nettbutikk kommer i tillegg). Vi tilrettelegger slik at du selv kan publisere innhold. Viis sin web har for eksempel flere artikler under “aktuelt”. Vi publiserer 3-4 artikler/produkter slik at du ser hvordan du skal jobbe videre. Kan bli noen småkroner i tillegg for mal, utvidelser/plugins – stort sett under tusenlappene,

I produktet ligger en strukturert, faseinndelt gjennomføring:

  • idéfase med briefing fra kunde og forslag fra Viis
  • oppsummering fra Viis, konklusjon fra kunde og klarsignal til å gjennomføre. Dersom man etter dette ønsker å gjøre vesentlige endringer i struktur og design, så går vi tilbake en fase og det vil medføre tilleggskostnader.
  • gjennomføring med levering av a) første korrektur b) justeringer etter første korrektur c) siste korrektur hvor det er høyde for mindre justeringer d) ferdig

Viis bruker publiseringsteknologi som gir rom for senere utvidelser av funksjonalitet og endringer i design. Vi kan derfor senere videreutvikle nettsteder eller bare gjøre mindre tweaks.