Pressefoto fra Viis sin egen semiproffe fotograf

kr 3.000

Pressefoto må følge med pressemelding for at innspill til media skal være komplett. Viis tar selv gode, semiproffe pressebilder.

Beskrivelse

Vi har også samarbeid med usedvanlige dyktige fotografer og sier i fra når vi ønsker å trekke inn disse.