Velg en side

PIM – behovsanalyse og forprosjekt

kr 15.200

På hvilken måte kan du bruke PIM for å få fart i produktpresentasjoner og salg – direkte eller gjennom forhandlerne dine? Gjennomføring av behovsanalyse og forprosjekt for PIM (product information management) med rådgivere fra Viis og vår samarbeidspartner Plytix vil gi deg god oversikt. Forprosjektet tar sikte på å klargjøre for innføring av PIM-system i virksomheten din.

Beskrivelse

I arbeidet med behovsanalyse og forprosjekt jobber vi digitalt sammen (via Google Meet/Teams e.a.). I tillegg til Viis’ rådgiver får du møte eksperter på PIM hos vår samarbeidspartner Plytix som har erfaringer med implementasjon av PIM-løsninger i mange bransjer.

Før behovsanalysen tar vi et uforbindtlig, kostnadsfritt møte for å avklare viktige forhold for prosessen videre. Selv om du etter behovsanalyse og forprosjekt skulle oppleve at Plytix ikke er riktig valg, vil arbeidet være nyttig på veien mot å håndtere produktinformasjon på en gode måte for dere.

Gjennom prosjektet kartlegger vi også ditt behov for videre bistand i implementasjon av PIM.

Viis har valgt å jobbe med Plytix fordi systemet er meget brukervennlig og gjør det mulig for byråer, tekstforfattere, illustratører og andre bidragsytere å jobbe direkte i systemet. Plytix PIM fungerer opp i mot mange e-handelskanaler og gir deg digitale produktkataloger og produktblader.
PIM-løsninger er viktig også for dine selgere og forhandlere – og for deg som selv er forhandler.

I sum opplever vi inngangsterskelen for å ta Plytix PIM som lav og at systemet er godt egnet for handelsvirksomheter i Norge.

Hensikten med en Product Information Management (PIM-løsning) er å samle oppdatert produktinformasjon for store og små produkter og i alle språkversjoner på ett sted. Mange som kommer i gang med netthandel og e-commerce opplever nettopp at god, oppdatert produktinformasjon blir utfordringen i hverdagen. Informasjonen kommer fra mange kilder, på ulike språk, er formatert forskjellig og ofte mangelfull. Det er en kjempejobb å holde orden på alt. Regneark og andre manuelle systemer er dårlig egnet for oppgaven. Og ikke før du har oppdatert og oversatt masse informasjon manuelt, så kommer et nytt regneark med oppdateringer og mye av jobben må gjøres på nytt.

Med PIM-løsning fra Plytix får du et praktisk verktøy for å komme ut av en kompleks produktinformasjons-hverdag og få systematikk i produktpresentasjoner og -salg – direkte eller gjennom forhandlerne dine. Forhandlere kan selge mer med tilgang til god produktinformasjon på sine egne nettsteder. Dine egne selgere møter dessuten alltid etterspørsel etter produktinformasjon og kan lettere selge andre produkter enn de pleier med god produktinformasjon for hånden.

Også du som forhandler produkter fra andre vil oppleve at Plytix PIM hjelper deg å systematisere og presentere produktinformasjon.

Senere kan Viis bidra med onboarding PIM (for å få dere opp og i gang med systemet, se pris på ekstern Plytix-side). Etter onboardingen vil administrasjon av produktinformasjon uansett innebære behov for tekstforfattere, foto/illustrasjoner, IT-kompetanse og mer. Viis har flere samarbeidsformer rundt dette:

  • Du kan bruke Plytix PIM-løsningen helt uavhengig av oss og koble oss inn ad-hoc dersom behov oppstår.
  • Bruke Viis i samarbeid med Plytix til integrasjonsoppgaver tilknyttet IT/PIM-systemene til leverandører, Shopify, Woocommerce, Google Shopping m.fl.
  • Outsource hele eller deler av administrasjonen av produktinformasjon (outsourced product management og product listing optimization) til Viis.
  • Få vår hjelp til å skape nettbutikker og forvalte disse.