Velg en side

Kundecasebeskrivelser – kundehistorier

kr 15.800

Kundecasebeskrivelser viser hvordan gode referansekunder bruker dere og forteller en helhetlig historie på tvers av produkt- og tjenestebeskrivelser.

Beskrivelse

Noen ganger syns vi alle at vi forklarer så godt hva vi kan gjøre for andre. Vi har jo presentert bedriften, tjenester og produkter godt – det er lett å forstå og bare å velge!

Men, likevel er det ikke alltid slik. Kunder kan bruke bedriften, tjenester og produkter på veldig forskjellige måter. Mange leveranser er dessuten helt unike kombinasjoner av alt bedriften kan levere. Å kunne lese kundehistorier om dette kan være veldig inspirerende og klargjøre for potensielle kunder.

I kundecasebeskrivelser får kundene dine fortelle om egne erfaringer med deg som leverandør. Gode referansekunder gir troverdighet overfor andre, potensielle kunder. Referansekunders historie viser også hvordan du fungerer helhetlig.

 

Slik lager Viis kundecasebeskrivelser

Viis lager kundecasebeskrivelser som regel ved først å intervju kundeansvarlig hos deg som oppdragsgiver. Kundeansvarlige kjenner kundens historie godt. De vet dessuten hva bedriften ønsker å vektlegge. Dette er nyttig å kartlegge før Viis kontakter kunder for intervju.

Kundene får alltid tekster til gjennomsyn og blir på forhånd forsikret om at ingenting vil bli publisert før de har gitt sin godkjennelse. Viis har lang erfaring med å skrive kundehistorier. Derfor kjenner Viis godt til hva kunder liker å fortelle og ikke vil gå innpå. Overdreven skryt og anerkjennelse er for eksempel noe mange er tilbakeholdne med å gi.

Kundecasebeskrivelser og kundehistorier er vanlige begreper på denne type tekster. Men, formatet er også godt egnet til å beskrive for eksempel medlemmers opplevelser med organisasjoner, studenters historie om studiesteder og bedrifters fortelling om møtet med offentlige virksomheter.

 

SEO og gode forslag til designere

Viis formatterer tekstene på en måte som gjør det tydelig for designere å bruke dem i brosjyrer eller legge dem ut på nettsteder. Tekstene vil ha tydelige forslag til designere rundt formattering.

Tekstene kommer også ferdig søkemotoroptimalisert. Viis lager også faktabokser, uthevete tekster (sitater), bildetekster og annet som bidrar til å gjøre tekstene interessante og lett tilgjengelige.

Mange ganger skriver Viis flere kundehistorier som skal bli utgitt i brosjyreform. Da kan det også passe godt med en bedriftprofil til baksiden av brosjyren som Viis også har lagd mange av til Bedriftprofilen.no.