Elektronisk nyhetsbrev/e-post – emailtekst og klargjøring i distribusjonsverktøy

kr 7.500

Elektronisk nyhetsbrev – en e-post/eDM som går ut som et informasjons- eller markedsføringstiltak.

Beskrivelse

Overskrift/emne, tekster i selve mailen, innlegging også av illustrasjoner/bilder (som vi får tilsendt) i publiseringsverktøy som for eksempel Mailchimp, testmailer=korrekturer, eventuell import av adresser fra regneark/Excel. Nyhetsbrevet kan lenke til nettsted/nettbutikk e.l.