Velg en side

Mediekontakt gjør vi for kunder som vil bygge langsiktige, gode relasjoner til media eller trenger pressekontakt for arrangementer/events. Viis er på vårt beste når vi får jobbe jevnt, systematisk og riktig dypt ned i kundenes problemstillinger. 

Viis gjør mediekontakt i respekt for medias samfunnsoppdrag. Det innebærer å gjøre mediekontakten mest mulig slik media syns er greit. Å ta suksesshonorar er for eksempel ikke ansett som greit fordi redaksjonell plass rett og slett ikke er en salgsvare. Derfor er suksesshonorar og “no cure no pay” utelukket her. Viis leverer mediekontakt som en fast priset rådgivningstjeneste uansett om det ikke blir noen pressedekning eller den blir voldsomt fin. Ta kontakt for mer informasjon!

Mediekontakt medierådgivning pressemeldingVi jobber med mediekontakt hovedsakelig på en prejournalistisk måte. I likhet med en uavhengig redaksjon, leter vi etter nyheter ut i fra nyhetskriterier som nytt, ukjent, annerledes, aktuelt, sesongbetont, uvanlig, kult, betydelig, synspunkter/meninger, oppsiktsvekkende, dramatisk, konflikt og truende. Søkeområdet vårt berører kundens virksomhet bredt; drift/virksomheten, bransjer og bransjekilder, deltakelse på arrangementer inkludert talerstoler, samarbeidspartnere, medarbeidere og medarbeideres fag/kunnskap.

Les mer: Nyhetsrom med tematisk/featurepreget mediekontakt.

Mediekontakt gir synlighet

Når vi i det hele tatt har mediekontakt som en tjeneste, er det ut i fra en observasjon av at mange virksomheter har mye å bidra med i det offentlige rom uten riktig å ha kunnskap om hvordan eller mulighet til å prioritere kontakt med media. I hverdagen er du nødt til å prioritere virksomhetsdriften inkludert produksjon, planlegging, kunder, medarbeidere, medlemmer, innbyggere, eiere og IT-systemer. Mediekontakt må du derimot ikke på samme måte prioritere i dag, i morgen, i denne uken eller neste måned. Men, dersom du aldri får fulgt opp media så kan det være en forsømmelse eller innebære at du går glipp av muligheter.

Når Viis jobber mye med nyhetsorientert mediekontakt, er det fordi vår erfaring er at slike saker slår best an over tid både hos redaksjonene og kundene. Sakene er ikke konstruerte mediesaker, men trukket frem med nyhetsblikk. Da blir de relevante for redaksjoner å vurdere og for kunder å stå bak. Redaksjonene er lite interessert i saker som handler om bedriftens ordinære, indre liv – sånne ”kunne du tenke deg å skrive litt om oss om noe”-saker.

 

Mediekontakt langsiktig

Primært ønsker Viis å jobbe jevnt og trutt over flere år for kundene våre med et visst volum på antall utspill (ikke bare en gang i blant).

Det er mange årsaker til dette.

Virksomheter blir stort sett bare synlige i offentligheten dersom de er aktive regelmessig – drypp blir fort glemt (men, bevares, kan også være nyttig). Virksomheter som ser etter nyheter i egen virksomhet regelmessig vil få et bedre blikk for saker, bidra sterkere i det offentlige rom og få oppleve hvordan nyhetsblikket kan være inspirerende også i forhold til utvikling av egen virksomhet.

Samtidig får Viis jevn innsikt i hva som skjer og kan være egnet for media. En del saker er åpenbare nyhetssaker, så som store investeringer, store kontrakter, oppkjøp og fusjoner. Slike saker kommer når de kommer, og Viis bidrar stødig og systematisk med formidlingen. Mer krevende nyhetsmessig er å finne og forme sakene som er uten umiddelbart nyhetsaspekt. Viis har sin store styrke i kombinasjonen av å kjøre både de åpenbare sakene og få ut saker som er krevende å lage. Da graver vi oss ofte langt ned i dybden i kundens fag, mål og liv. 

 

Skriftlig og visuelt

Viis er i kontakt med mange journalister. Vi gjør det alltid klart hvem Viis er og hvem som er oppdragsgiver. Vi gjør det dessuten klart for journalister når de får en sak alene (eksklusivt) eller om vi går til flere medier samtidig. Innspillene vi gjør er alltid forankret hos oppdragsgiver. Vi legger vekt på både det skriftlige og visuelle. Vi tar alltid kontakt med journalister med en godt forberedt sak, ikke på grunnlag av vennskap eller kjennskap.