Kommunikasjonsrådgivning fra erfaren rådgiver er noe du trenger regelmessig, når du er stilt overfor en utfordrende problemstilling eller vil få gjennomført noen viktige kommunikasjons- eller markedsføringstiltak.

Kommunikasjonsrådgivning kommunikasjonsstrategi handlingsorientert kommunikasjonsbyråKommunikasjonsrådgivning er bærende virksomheten til Viis. Enten vi lager en kommunikasjonsstrategi eller skriver et blogginnlegg, så står rådgivning sentralt i produksjonen.

De fleste virksomheter har et rimelig godt grep på sin egen strategi. Viis tilfører eller videreutvikler kommunikasjonsdelen av strategien. Men, det må handling til for å sette strategien ut i livet. Viis setter i gang med helt spesifikke tiltak og leverer dette godt. Kanskje et blogginnlegg, kanskje litt mediekontakt eller et kundecase.

Gjør et søk i nettbutikken vår, se tjenestebeskrivelsene våre eller kontakt oss for å høre mer!