Velg en side

Corporate makeover er en tjeneste hvor Viis har hentet inspirasjon fra finansbransjens omstrukturering av virksomheter. Viis omstrukturerer kommunikasjonen ved å kaste nytt blikk på virksomheters identitet og markedsføring, etablere rullerende markedsplan i skyen og sørger at planlagte tiltak blir faktisk blir gjennomført.

Vite mer? Ta kontakt!

Vårt markedssjef i skyen-konsept er blitt tatt godt i mot. Corporate makeover er en strategisk og taktisk overbygging til denne tjenesten.

digital markedsføring corporate makeover

Digital fornyelse

Viis møter virksomheter som på grunn av alle mulige, naturlige og helt greie forklaringer trenger en makeover.

Forklaringer kan for eksempel være ”vi har hatt alt for mye å gjøre til å tenke på markedsføring”. Men, det kan også skyldes at markedet har forandret seg voldsomt uten at virksomhetene har klart å tilpasse seg dette. Eksempler er ”vi leverer IT-utstyr” til ”vi tilrettelegger for skybaserte arbeidsformer” og ”vi lager web” til ”vi designer digital kommunikasjon”.

”Bli ny med Viis” handler ikke om en ny brosjyre eller omstrukturering av nettsteder. Det handler om å bevare det gode og røske litt så virksomheten kan nå målene sine bedre. Viis har masse erfaring, er ikke redde for å stille vanskelige spørsmål og er full av kreativitet. Dette bringer vi inn og som forslag til videre bearbeiding i virksomhetens utviklingsprosess.

Elementer Viis berører

Vi berører alle elementer som i referanse- og tjenestebeskrivelser her på nettstedet. Vi har i tillegg et stort nettverk av samarbeidspartnere som vi kjenner godt.

Driver du en liten eller mellomstor bedrift og trenger du corporate finansrådgivning, så har vi gode krefter i nettverket vårt på dette også.

Basisaktiviteter

Vi gjør det forarbeidet som er nødvendig, ikke mer. Viis gjør det enkelt fremfor omfattende og komplisert.

Analyse. Intervjuer av medarbeidere, kunder, leverandører og andre. For å skape noe mer ut av dette enn bare en analyse, kan arbeidet resultere i aktuelt/blogg-artikler til web.

Kvalitativ vurdering av virksomheten identitet, visuelle profil, nettsted etc.

Markedsundersøkelser ved behov. Fokusgrupper og/eller kvantitative markedsundersøkelser.

Presentasjon av funnene. Arbeidsmøte med nøkkelpersoner.

Kommunikasjonsstrategi. Definisjon av retning.

Markedsplan i skyen. Alle som skal, kan se og oppdatere den.

Gjennomføring

I minst 6 måneder går Viis inn som innleid markedssjef (NB! slapp av, intet fulltibsengasjement) og gjennomfører tiltak.

Og det er det hele.