Kommunikasjonsrådgivning med vekt på handling

Kommunikasjonsrådgivning fra erfaren rådgiver er noe du trenger regelmessig, når du er stilt overfor en utfordrende problemstilling eller vil få gjennomført noen viktige kommunikasjons- eller markedsføringstiltak. Kommunikasjonsrådgivning er bærende virksomheten til...

Corporate makeover – bred fornyelse

Corporate makeover er en tjeneste hvorViis har hentet inspirasjon fra finansbransjens omstrukturering av virksomheter. Viis omstrukturerer kommunikasjonen ved å kaste nytt blikk på virksomheters identitet og markedsføring, etablere rullerende markedsplan i skyen og...

Mediekontakt med nyhetsorientering

Mediekontakt gjør vi mest for kunder som vil bygge langsiktige, gode relasjoner til media. Viis er på vårt beste når vi får jobbe jevnt, systematisk og riktig dypt ned i kundenes problemstillinger. Vi gjør også mediekontakt tilknyttet arrangementer/events. Vi selger...