Nyhetsrom trenger godt innhold. Viis lager innhold og tar ansvar for å oppdatere nyhetsrom. Mange virksomheter bygger opp nyhetsrom for å gi media og andre målgrupper enkel tilgang til innhold som tekst, bilder, illustrasjoner, statistikk og rapporter....

les mer