Visuell identitet, logo og grafisk profil

Viis har ikke designere. Men, vi kan gi briefing og prosjektlede designere. Derfor kan vi utvikle logoer og profiler. Vi kan jobbe sammen med designere i nettverket vårt, med designere du bruker og for eksempel 99designs.com. Vår egen profil er utviklet hos 99designs....

Kommunikasjonsrådgivning med vekt på handling

Kommunikasjonsrådgivning fra erfaren rådgiver er noe du trenger regelmessig, når du er stilt overfor en utfordrende problemstilling eller vil få gjennomført noen viktige kommunikasjons- eller markedsføringstiltak. Kommunikasjonsrådgivning er bærende virksomheten til...

Corporate makeover – bred fornyelse

Corporate makeover er en tjeneste hvorViis har hentet inspirasjon fra finansbransjens omstrukturering av virksomheter. Viis omstrukturerer kommunikasjonen ved å kaste nytt blikk på virksomheters identitet og markedsføring, etablere rullerende markedsplan i skyen og...