Hosting WordPress internasjonalt netthotell med CDN