Viis lager innhold – content.

Vi lager tekst, foto, film, animasjoner og gif-er for mange kanaler som for eksempel websider, news rooms, elektroniske nyhetsbrev/mails, brosjyrer, årsrapporter, faktaark og bruksanvisninger. 

Vår innfallsvinkel til innhold er markedsstrategi/taktikk, kommunikasjonsjournalistikk og reklame. 

Innholdet gjelder områder og temaer som virksomheten ønsker formidlet til sine interne eller eksterne målgrupper, også løsrevet fra om det har nyhetens interesse. 

Les mer: Nyhetsorientert mediekontakt